Kunder

Våra kunder återfinns inom de flesta typer av industri, såsom sågverk, stålverk, tryckerier, massa- & pappersindustri, livsmedel, gruvor, asfaltsverk, förpackningsindustri, m.fl. Här nedan presenteras ett urval av våra kunder.